FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.
OBS! FriBID är i praktiken nedlagt, och fungarar inte att använda längre.

You are not logged in.

#1 2014-05-10 19:40:25

Cybjit
Member
Registered: 2014-05-10

Apparmor i Ubuntu

Apparmor är inte aktivt som default för firefox, men för att öka säkerheten kan man det slå på det.
https://help.ubuntu.com/community/AppAr … Firefox.3F

Dock ger det problem med fribid-pluginen, då det behövs några undantag.
Efter att ha lagt till detta i /etc/apparmor.d/local/usr.bin.firefox fungerar det för mig.

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/fribid/libfribidplugin.so mr,
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/fribid/sign ix,
/etc/opensc/opensc.conf r,
owner @{HOME}/cbt/** kr,

Offline

Board footer

Powered by FluxBB