FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.

You are not logged in.

#1 2011-02-25 19:25:13

styrsven
Member
Registered: 2011-02-25

Inloggning med dosa på handelsbanken

Upptäckte för ett par dagar sedan fribid, och har installerat på min 64-bitars exherbo-burk, men har problem att logga in på handelsbanken med dosa. Jag får upp en ruta som frågar efter lösenord, och det är inte riktigt vad jag förväntar mig.
När jag enkelstegar med firebug ser det ut som att även "application/x-personal-signer" (utan 2:an) verkar behövas för handelsbanken, men det kanske någon som är mer hemma i javascript än vad jag är kan kolla?

Offline

#2 2011-02-25 23:27:41

samuellb
Administratör
Registered: 2010-02-15
Website

Re: Inloggning med dosa på handelsbanken

Var/hur loggar du in? Jag testade både privat och företag med "Kortläsare ansluten med sladd", och fick upp ett FriBID-fönster på båda. Kollade även i koden och där fanns en "authentication", "version" och "signer2", men ingen "signer". Kunde dock inte testa att gå vidare eftersom jag inte har något konto hos Handelsbanken

Offline

#3 2011-02-26 07:26:38

styrsven
Member
Registered: 2011-02-25

Re: Inloggning med dosa på handelsbanken

Jag loggar in på handelsbanken i västerås, privat med dosa. Om jag går in under preferences/advaced/encryption/view certificates, så får jag knappa in koden på rätt sätt (2 gånger).

Här är kod som jag klippte direkt ur debug-fönstret (indenteringen flög någon annanstans), på rad 46 - 53 sätts inte NexusUtils._isExist för att x-personal-signer saknas, och på rad 54-59 sätts inre NexusUtils._isExist410 för att NexusUtils._isExist ej är satt.  Jag har ingen överblick över koden, så jag har ingen koll på de konsekvenser de får.

1 var GeneralUtil = {
2 isMSIE: function() {
3 return navigator.appName.indexOf("Explorer") != -1;
4 },
5
6 spCheck: function() {
7 var str = navigator.appMinorVersion.toLowerCase();
8 return str.charAt(str.indexOf('sp') + 2);
9 },
10
11 setCookie: function(name, value, expires, path, secure)
12 {
13 var domain = location.hostname;
14 var pos = domain.lastIndexOf('.');
15 if(pos != -1) {
16 pos = domain.lastIndexOf('.', pos - 1);
17 }
18 if(pos != -1) {
19 domain = domain.substring(pos);
20 }
21 document.cookie = name + "=" + escape(value) +
22 ((expires) ? "; expires=" + expires : "") +
23 ((path) ? "; path=" + path : "") +
24 ((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
25 ((secure) ? "; secure" : "");
26 }
27};
28
29var NexusUtil = {
30 _isInit: false,
31 _isExist: false,
32 _isExist410: false,
33
34 _exist: function() {
35 if(GeneralUtil.isMSIE()) {
36 try {
37 NexusUtil._isExist =
38 typeof(new ActiveXObject("Nexus.VersionCtl")) !== 'undefined' &&
39 typeof(new ActiveXObject("Nexus.SignerCtl")) !== 'undefined';
40 NexusUtil._isExist410 =
41 NexusUtil._isExist &&
42 typeof(new ActiveXObject("Nexus.AuthenticationCtl")) !== 'undefined' &&
43 typeof(new ActiveXObject("Nexus.SignerV2Ctl")) !== 'undefined';
44 } catch(e) {}
45 } else {
46 NexusUtil._isExist =
47 navigator.plugins &&
48 navigator.plugins.length > 0 &&
49 navigator.mimeTypes &&
50 navigator.mimeTypes["application/x-personal-version"] &&
51 navigator.mimeTypes["application/x-personal-version"].enabledPlugin &&
52 navigator.mimeTypes["application/x-personal-signer"] &&
53 navigator.mimeTypes["application/x-personal-signer"].enabledPlugin;
54 NexusUtil._isExist410 =
55 NexusUtil._isExist &&
56 navigator.mimeTypes["application/x-personal-authentication"] &&
57 navigator.mimeTypes["application/x-personal-authentication"].enabledPlugin &&
58 navigator.mimeTypes["application/x-personal-signer2"] &&
59 navigator.mimeTypes["application/x-personal-signer2"].enabledPlugin;
60 }
61 },
62
63 _init: function() {
64 if(NexusUtil._isInit) {
65 return;
66 }
67 NexusUtil._exist();
68 if(NexusUtil._isExist) {
69 var html = '';
70 if((GeneralUtil.isMSIE())) {
71 html += "<OBJECT id='NexusPluginVersion' CLASSID='CLSID:E5C324CC-4029-43CA-8D57-4A10480B9016'></OBJECT>";
72 html += "<OBJECT id='NexusPluginSigner1' CLASSID='CLSID:6969E7D5-223A-4982-9B79-CC4FAC2D5E5E'></OBJECT>";
73 if(NexusUtil._isExist410) {
74 html += "<OBJECT ID='NexusPluginAuth' CLASSID='CLSID:DD137900-E4D7-4b86-92CC-2E968F846047'></OBJECT>";
75 html += "<OBJECT ID='NexusPluginSigner2' CLASSID='CLSID:FB25B6FD-2119-4CEF-A915-A056184C565E'></OBJECT>";
76 }
77 } else {
78 html += "<OBJECT DECLARE id='NexusPluginVersion' type='application/x-personal-version' length=0 height=0></OBJECT>";
79 html += "<OBJECT DECLARE id='NexusPluginSigner1' type='application/x-personal-signer' length=0 height=0></OBJECT>";
80 if(NexusUtil._isExist410) {
81 html += "<OBJECT DECLARE id='NexusPluginAuth' type='application/x-personal-authentication' length=0 height=0></OBJECT>";
82 html += "<OBJECT DECLARE id='NexusPluginSigner2' type='application/x-personal-signer2'></OBJECT>";
83 }
84 }
85 document.getElementById('NexusPluginHolder').innerHTML = html;
86 }
87 NexusUtil.isInit = true;
88 },
89
90 getVersion: function() {
91 NexusUtil._init();
92 if(NexusUtil._isExist) {
93 try {
94 var ver = document.getElementById('NexusPluginVersion').GetVersion();
95 ver = ver.toLowerCase();
96 var start = ver.indexOf('personal=');
97 if(start != -1) {
98 start += 9;
99 var end = ver.indexOf('&', start);
100 if(end == -1) {
101 end = ver.length;
102 }
103 return ver.substring(start, end);
104 }
105 } catch(e) {
106 return 'UNK';
107 }
108 } else {
109 return 'UNK';
110 }
111 }
112};
113
114var PreLogonUtil = {
115 init: function() {
116 },
117
118 _setCookies: function(forceVer) {
119 var ver = forceVer;
120 if(ver === undefined) {
121 ver = NexusUtil.getVersion();
122 }
123 var jvm = navigator.javaEnabled()?'true':'false';
124 var sp = GeneralUtil.isMSIE()?GeneralUtil.spCheck():'';
125 GeneralUtil.setCookie('HB_info', jvm + ';' + sp + ';' + ver, '', '/', true);
126 if((null != location.href.match(/^[0-9A-Za-z|:|&|\.|\?|\/|=]+$/)) && (null != location.href.match(/id=/))) {
127 GeneralUtil.setCookie('prelogonurl', location.href, '', '/', true);
128 }
129 if(/handelsbanken.com$/i.test(location.hostname)) {
130 var cnty = location.href.match(/logoffsite=../i);
131 if(cnty) {
132 cnty = ('' + cnty).substring(11).toLowerCase();
133 if(/dk|fi|no|at|ee|fr|de|lv|lt|cn|us|pl|lu|nl|ch/.test(cnty)) {
134 GeneralUtil.setCookie('HB_Country', 'www.handelsbanken.' + cnty, '', '/', false);
135 } else if(/uk/.test(cnty)) {
136 GeneralUtil.setCookie('HB_Country', 'www.handelsbanken.co.' + cnty, '', '/', false);
137 } else if(/sg|hk/.test(cnty)) {
138 GeneralUtil.setCookie('HB_Country', 'www.svenskahandelsbanken.com.' + cnty, '', '/', false);
139 } else if(/ru/.test(cnty)) {
140 GeneralUtil.setCookie('HB_Country', 'www.svenskahandelsbanken.' + cnty, '', '/', false);
141 }
142 }
143 }
144 },
145
146 doLogon: function(type, url, isOpen) {
147 if(isOpen) {
148 if(type == 'otp') {
149 PreLogonUtil._setCookies('USID');
150 } else if(type == 'cap') {
151 PreLogonUtil._setCookies('CAP');
152 } else {
153 PreLogonUtil._setCookies(undefined);
154 }
155 html = '<form id="postform" method="post" action="' + url + '">';
156 if(window.origReq !== undefined) {
157 html += '<input type="hidden" name="orig" value = "' + origReq + '"/>';
158 html += '<input type="hidden" name="origHash" value = "' + origReqHash + '"/>';
159 }
160 html += '</form>';
161 document.getElementById('postformdiv').innerHTML = html;
162 document.getElementById('postform').submit();
163 } else {
164 PreLogonUtil.modalShow(TEXTS['CloseForLogonTitle'], TEXTS['CloseForLogonContent'], true, '');
165 }
166 },
167
168 doCms: function(url) {
169 if(doCmsNewWin) {
170 window.open(url).focus();
171 } else {
172 window.location.href = url;
173 }
174 },
175
176
177 _modalActionOnCancel: '',
178
179 _modalIsActive: function() {
180 return document.getElementById('lrmodal').style.visibility === 'visible';
181 },
182
183 modalShow: function(title, text, showCancel, actionOnCancel)
184 {
185 PreLogonUtil.modalResizeOpacityLayer();
186 PreLogonUtil._modalActionOnCancel = actionOnCancel;
187 document.getElementById('modaltitle').innerHTML = title;
188 document.getElementById('modaltxt').innerHTML = text;
189 if(showCancel) {
190 document.getElementById('modalbtn').style.visibility = 'visible';
191 } else {
192 document.getElementById('modalbtn').style.visibility = 'hidden';
193 }
194 document.getElementById('lrmodal').style.visibility = 'visible';
195 document.getElementById('lropacity').style.visibility = 'visible';
196 },
197
198 modalHide: function() {
199 if(PreLogonUtil._modalActionOnCancel) {
200 eval(PreLogonUtil._modalActionOnCancel);
201 }
202 document.getElementById('lrmodal').style.visibility = 'hidden';
203 document.getElementById('lropacity').style.visibility = 'hidden';
204 document.getElementById('modalbtn').style.visibility = 'hidden';
205 },
206
207 modalResizeOpacityLayer: function() {
208 document.getElementById('lropacity').style.height = Math.max(450, document.body.clientHeight - 80);
209 }
210};

Offline

#4 2011-02-26 10:56:18

styrsven
Member
Registered: 2011-02-25

Re: Inloggning med dosa på handelsbanken

Efter att ha tänkt till, och satt flaggan i debuggern, och kört vidare, så får jag i alla fall upp en box som frågar efter lösenord, när jag förväntar mig att dosan ska vilja få en inmatning. Hmmm.

Offline

#5 2013-01-11 20:14:10

Hylen
Member
Registered: 2013-01-11

Re: Inloggning med dosa på handelsbanken

Jag kör Ubuntu 12.04 och har samma problem. När jag försöker logga in med sladd på handelsbanken eller csc jag får upp ett fribid-fönster som frågar mig efter lösenord istället för att dosan frågar efter pin. Är detta löst av någon? Ursäkta för att jag bumpar en gamal tråd..

Offline

#6 2013-02-06 22:22:06

Fyra
Member
Registered: 2013-02-06

Re: Inloggning med dosa på handelsbanken

från http://forum.fribid.se/viewtopic.php?pid=319#p319

hno wrote:
Frågar efter pin på skärmen trots att man använder handelsbankens läsare med knappar

Uppgradera opensc till 0.12.x eller redigera /etc/opensc.conf och sätt enable_pinpad = true;

enable_pinpad = true;

Offline

Board footer

Powered by FluxBB