FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.
OBS! FriBID är i praktiken nedlagt, och fungarar inte att använda längre.

You are not logged in.

#1 2012-10-01 15:55:57

bdaulsa
Member
Registered: 2012-10-01

Får inte SEB Digipass 920 att fungera

Har intallerat i Ubuntu 12.04 64-bit enligt följande:
Install PCSCD (in terminal: “sudo apt-get install pcscd”).
Install Opensc (in terminal: “sudo apt-get install opensc”).
Install Openct (in terminal: “sudo apt-get install openct”).
Har också intallerat:
http://files.osix.eu/opensc_0.12.2-2ubuntu1_amd64.deb (12.04)


ulf@ulf-EasyNote-TK85:~$ sudo lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 04fc:2801 Sunplus Technology Co., Ltd
Bus 002 Device 004: ID 1a44:0920 VASCO Data Security International
Bus 002 Device 005: ID 03f0:c502 Hewlett-Packard PhotoSmart D6100 series
Bus 002 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 002 Device 006: ID 046d:c510 Logitech, Inc. Cordless Mouse
ulf@ulf-EasyNote-TK85:~$

ulf@ulf-EasyNote-TK85:~$ sudo opensc-tool -a
[sudo] password for ulf:
No smart card readers found.

Varken opensc eller bankid programmet hittar läsaren.

Såg att Handelsbanken hade en egen drivrutin för läsaren, hittar inget motsvarande för SEB.

Några ideer?
/Ulf

Offline

Board footer

Powered by FluxBB