FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.
OBS! FriBID är i praktiken nedlagt, och fungarar inte att använda längre.

You are not logged in.

#1 2012-08-26 09:45:57

netmackan
Member
Registered: 2012-05-23

Enrollering med Ikano Bank - error

Hej!

Jag försökte hämta ut ett BankID med FriBID via Ikano Bank men fick följande felmeddelande i ett JavaScript pop-up fönster från webbsidan:

Kunde inte hitta HTML-elementet med instansieringen av BISP

Någon som har en idé om vad som kan vara fel?

Del av sidan:

<SCRIPT language="JavaScript">
var divObj = null;
var divIDname = '_bispPlaceHolder';
var lastBispError = "";
function getPluginHandle(pluginMimeName, pluginCLSID, pluginCtlName){
  var bver = null;
  lastBispError = "";
  navigator.plugins.refresh(false);
  if (navigator.plugins["Nexus Personal"]){
  if (navigator.plugins["Nexus Personal"][pluginMimeName]){
    if(navigator.plugins["Nexus Personal"][pluginMimeName].enabledPlugin){
    if (divObj == null){
      divIDname = divIDname+pluginCtlName.split('.')[1];
      if (!document.getElementById(divIDname)){
      var objHldr = document.createElement("embed");
      objHldr.setAttribute("id", divIDname);
      objHldr.setAttribute("type", pluginMimeName);
      objHldr.setAttribute("width", "0");
      objHldr.setAttribute("height", "0");
      document.body.appendChild(objHldr);
      }
    } else {
      divObj.innerHTML = '<EMBED id="'+divIDname+'" type="'+pluginMimeName+'" width="0" height="0">';
    }
    try{
      bver = document.getElementById(divIDname);
      if ((bver) && (pluginMimeName != 'application/x-personal-version')){
      bver.Reset();
      }
    } catch (e){
      lastBispError = 'Kunde inte hitta HTML-elementet med instansieringen av BISP';
      return null;
    }
    } else {
    lastBispError = 'Åtminstone en av pluginerna verkar inte vara aktiverad';
    return null;
    }
  } else {
    lastBispError = 'BISP verkar vara installerad, men pluginerna verkar inte vara installerade på rätt sätt';
    return null;
  }
  } else {
  try{
     if (divObj == null){
    divIDname = divIDname+pluginCtlName.split('.')[1];
    if (!document.getElementById(divIDname)){
      var myObj = new ActiveXObject(pluginCtlName);
      if (myObj){
      var objHldr = document.createElement("object");
      objHldr.setAttribute("id", divIDname);
      objHldr.setAttribute("classid", pluginCLSID);
      document.body.appendChild(objHldr);
      } else {
      lastBispError = 'Kunde inte skapa ett HTML element för att instansiera BISP';
      return null;
      }
    }
    } else {
    this.divObj.innerHTML = '<OBJECT id="'+divIDname+'" classid="'+pluginCLSID+'"></OBJECT>';
    }
    bver = document.getElementById(divIDname);
  } catch (e) {
    lastBispError = 'BISP verkar inte vara installerat. Gå till <A HREF="https://install.bankid.com/personal" TARGET="_new">https://install.bankid.com/personal</A>';
    return null;
  }
  }
  return bver;
}

Mvh
Markus

Offline

Board footer

Powered by FluxBB