FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.
OBS! FriBID är i praktiken nedlagt, och fungarar inte att använda längre.

You are not logged in.

#1 2015-07-11 10:39:34

Hellqvio
Member
Registered: 2014-04-06

RFI om gränssnitt mot förlitande part, elegnamnden.se.

Det verkar som elegnämden försöker utarbeta en ny std till 2016.
Pågår något arbete inom öppenkällkod för att kunna svara denna RFI ?

http://www.elegnamnden.se/nyheter/2015/ … f5dc3.html

Offline

#2 2015-07-11 14:18:04

GunnarHj
Member
Registered: 2014-12-14

Re: RFI om gränssnitt mot förlitande part, elegnamnden.se.

Om jag fattar det rätt, ställer E-legitimationsnämnden genom den RFIn ett antal frågor till befintliga leverantörer, dvs. Finansiell ID Teknik och Telia (om inte någon mer tillkommit på senare tid). Hur menar du att det påverkar möjligheterna till någon slags öppen källkodslösning?

Offline

#3 2015-07-11 16:01:40

Hellqvio
Member
Registered: 2014-04-06

Re: RFI om gränssnitt mot förlitande part, elegnamnden.se.

Hej Gunnar

Läste igenom texten en gång till och förstod din anmärkning.
Ambitionen från elegnämnden verkar vara att hålla sig till dom etablerade leverantörerna.
Men som förfrågan är formulerad borde det inte förhindra andra aktörer att ge förslag.
Efersom elegnämden vad jag förstår är en offentlig myndighet borde det vara deras plikt att även ta andra tekniska lösningar i beaktande. Öppen källkod borde i detta samanhang vara en fördel för oss skattebetalare. Tycker att t. ex. den baltiska lösning för eleg vore att föredra.

Offline

#4 2015-07-14 15:17:01

GunnarHj
Member
Registered: 2014-12-14

Re: RFI om gränssnitt mot förlitande part, elegnamnden.se.

Jovisst, vem som helst kan ansöka om att ansluta sig till E-legitimationsnämndens "valfrihetssystem". Fast den officiella listan över leverantörer som har anslutits är inte särskilt lång ännu.

Personligen tycker jag det känns avlägset att någon part inom gemenskapen för öppen källkod skulle engagera sig, åtminstone i närtid. Men hoppas kan man ju. Annars tror/hoppas jag mer på att staten tänker om, tar ett fast grepp om hela legitimationsfrågan, och i samband med det ställer krav på öppen källkod.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB