FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.

You are not logged in.

#1 2011-10-20 23:44:26

bitnick
Member
Registered: 2011-10-20

Användarvillkor BankID Skandiabanken

Hej!

Dessa lite trista villkor finns i de allmänna villkoren som man måste godkänna för att skapa ett bankid på Skandiabanken:

3.2 Hantering av BankID
Kunden förbinder sig att:
...
* endast använda sig av Banken godkänd programvara vid styrkande av identitet och signering.

3.3 Skada
Kunden är ansvarig för skada eller förlust som åsamkas Banken, tredje man eller Kunden själv om Kunden uppsåtligen eller genom oaktsamhet inte iakttar under punkterna 3.1-2 angivna regler.

Jag ser framför mig hur BankID medvetet eller omedvetet litar på "security by obscurity" och att något slags brist i protokollet avslöjas genom användning av fribid. Så kan bankerna lämpa över kostnaden för alla problem som detta medför på någon/några oskyldiga stackare.

Eller är jag bara allmänt pessimistisk nu?

Hur ser användarvillkoren ut hos andra utfärdare?

Offline

#2 2011-10-21 08:44:47

samuellb
Administratör
Registered: 2010-02-15
Website

Re: Användarvillkor BankID Skandiabanken

Synd att det ska stå så där.

Vet inte vad som gäller faktiskt. Om man jämför BankID med t.ex. bankkort så finns det ju en stor skillnad i och med att man som användare inte kan få ut något "kontoutdrag" över transaktioner, så man kan aldrig veta om man blivit utsatt för bedrägerier (vilket iofs är ett problem med fysiska legitimationer också). Detta är tyvärr även en risk för de som bara gör "ofarliga" saker som att deklarera eller godkänna CSN-bidrag...

Som du säger finns det en del "security by obscurity". T.ex. filformaten NGE/NGP och hashvärdena som används i senare versioner av de officiella programmen.

Ang. andra banker, jag har Swedbank och de har inga sådana regler.

Last edited by samuellb (2011-10-22 08:03:12)

Offline

#3 2011-10-22 02:22:33

Nille
Member
Registered: 2010-03-31

Re: Användarvillkor BankID Skandiabanken

Det blev fel länk till Hashvärden

Offline

Board footer

Powered by FluxBB