FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.

You are not logged in.

#1 2011-06-05 17:31:12

perg
Member
Registered: 2011-06-05

Kompilera på Mandriva

Jag försöker kompilera 3.0 på Mandriva men make stoppar med de här meddelandet:

...........
cc -O2 -g -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' gdk-2.0 glib-2.0 gthread-2.0 libp11 libcrypto` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGSEAL_ENABLE -c secmem.c -o secmem.o
cc -O2 -g  -Wl,--as-needed backend.o bankid.o certutil.o pkcs11.o pkcs12.o request.o main.o misc.o pipe.o posix.o glibconfig.o gtk.o xmldsig.o secmem.o `pkg-config --libs 'gtk+-2.0 >= 2.12' gdk-2.0 glib-2.0 gthread-2.0 libp11 libcrypto` -o sign
make[1]: *** No rule to make target `gtk/sign.xml', needed by `all'.  Stop.
make[1]: Leaving directory `/home/per/Downloads/fribid-0.3.0/client'
make: *** [all] Error 2

Jag är ingen programerare så jag tar inte illa upp om det är en omständig förklaring :-) .

Offline

#2 2011-06-13 14:21:35

Nille
Member
Registered: 2010-03-31

Re: Kompilera på Mandriva

Har du testat att använda SRPMS som hno skapat?
http://repos.fedorapeople.org/repos/hno/fribid/

Offline

#3 2011-06-23 11:28:41

perg
Member
Registered: 2011-06-05

Re: Kompilera på Mandriva

Tack för tipset! Porta RPMS är nytt för mig och jag är långt ifrån säker på att jag lyckas.

Jag fick till alla beroenden för att kompilera (tror jag) och det känns som om det skulle vara den enklaste vägen.

Kör en tidigare version som jag kompilerade och vill gärna få igång v 3.0 också. Ligger kvar med en uråldrig Firefox på ett annat system för att kunna hämta cert med Nexus.

Offline

#4 2011-06-23 13:29:36

perg
Member
Registered: 2011-06-05

Re: Kompilera på Mandriva

Nu lyckades jag med kompileringen! Vet inte vad som gick fel tidigare ..... Jag kan gå in på Skatteverket från Mandriva 2010.2. Ska göra ett försök att skapa ett RPM.

Ska testa att hämta hem ett nytt cert från Swedbank.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB