FriBID forum

FriBID är ett fritt program för e-legitimation med BankID.

You are not logged in.

#1 2010-02-27 13:01:26

leifj
Member
Registered: 2010-02-27

FriBID och Arch Linux

Jag är ingen expert på Linux och än mindre Arch och just BankID är det enda jag ännu inte fått att fungera. Bra initiativ Samuel mfl.
Jag har nu testat installera FriBID via Barzams PKGBUILD från den 20 februari. Programmet installeras och startar både på Skatteverkets och Minpension.se sidor. BankID testsida hittar och godkänner programmet (vers.0.1.1)

Men hur ska jag få in den BankID på fil som jag har på en USB pinne i nge format? Att bara döpa om den filen med annan ändelse och placera den i katalogen cbt under home fungerade inte.

makepkg ser ut så här. Den bygger en installationsfil men ger den inte lite felmeddelanden?
..................................................
==> Skapar paket: fribid 0.1.1-1 i686 (lör feb 27 12:25:12 CET 2010)
==> Kollar Beroenden för körning...
==> Kollar beroenden för bygget...
==> Hämtar Källor...
  -> Laddar ner fribid-0.1.1.tar.bz2...
--2010-02-27 12:25:19--  http://www.fribid.se/releases/source/fr … .1.tar.bz2
Slår upp www.fribid.se... 79.99.6.183, 2a02:750:5::cd
Ansluter till www.fribid.se|79.99.6.183|:80... ansluten.
HTTP-begäran skickad, väntar på svar... 200 OK
Längd: 95256 (93K) [application/x-bzip2]
Sparar till: "fribid-0.1.1.tar.bz2.part"

100%[======================================>] 95 256      --.-K/s   på 0,1s   

2010-02-27 12:25:19 (900 KB/s) - "fribid-0.1.1.tar.bz2.part" sparades [95256/95256]

==> Validerar källfiler med md5sums...
    fribid-0.1.1.tar.bz2 ... Godkänd
==> Extraherar Källor...
  -> Extraherar fribid-0.1.1.tar.bz2 med bsdtar
==> Påbörjar build()...
Prefix: /usr
Plugin path: /usr/lib/mozilla/plugins
Wrote ./common/config.h.
Type "make" to compile, and then "make install" to install.
for dir in client plugin translations; do (cd $dir && make all) || exit ; done
make[1]: Entering directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/client'
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c bankid.c -o bankid.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c keyfile.c -o keyfile.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c main.c -o main.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c misc.c -o misc.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c pipe.c -o pipe.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c posix.c -o posix.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c glibconfig.c -o glibconfig.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c gtk.c -o gtk.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi/include `pkg-config --cflags 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -DGTK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DGDK_DISABLE_DEPRECATED=1 -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c xmldsig.c -o xmldsig.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,--as-needed bankid.o keyfile.o main.o misc.o pipe.o posix.o glibconfig.o gtk.o xmldsig.o `pkg-config --libs 'gtk+-2.0 >= 2.12' glib-2.0 'nss >= 3.10' nspr` -o sign
make[1]: Leaving directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/client'
make[1]: Entering directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/plugin'
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c ipc.c -o ipc.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c npmain.c -o npmain.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c npobject.c -o npobject.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c plugin.c -o plugin.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c pipe.c -o pipe.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c npn_gate.c -o npn_gate.o
cc -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wall -Wextra -std=c99 -pedantic -Wno-unused-parameter -I../npapi -fPIC -fvisibility=hidden `pkg-config --cflags glib-2.0 x11` -DG_DISABLE_DEPRECATED=1 -c np_entry.c -o np_entry.o
cc -shared -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,-z,defs,-soname,libfribidplugin.so -o libfribidplugin.so ipc.o npmain.o npobject.o plugin.o pipe.o npn_gate.o np_entry.o -lc `pkg-config --libs glib-2.0`
make[1]: Leaving directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/plugin'
make[1]: Entering directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/translations'
xgettext -k_ -d `../configure --internal--get-define=BINNAME` --package-name=`../configure --internal--get-define=PACKAGENAME` --package-version=`../configure --internal--get-define=PACKAGEVERSION` --copyright-holder='YOUR NAME' -o template.pot ../client/gtk.c ../client/gtk/sign.glade
msgfmt sv.po -o sv.mo
make[1]: Leaving directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/translations'
for dir in client plugin translations; do (cd $dir && make install) || exit ; done
make[1]: Entering directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/client'
install -d /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=LIB_PATH`
install -d /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=UI_PATH`
install sign /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=LIB_PATH`
install -m 644 gtk/sign.xml /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=UI_PATH`
make[1]: Leaving directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/client'
make[1]: Entering directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/plugin'
install -d /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=LIB_PATH`
install -m 644 libfribidplugin.so /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=LIB_PATH`
for path in `../configure --internal--get-define=NPAPI_PLUGIN_PATHS`; do \
        (../configure --internal--remove-link /home/leif/build/fribid/pkg$path/libfribidplugin.so `../configure --internal--get-define=NPAPI_PLUGIN_LIB` || exit 1) && \
        install -d /home/leif/build/fribid/pkg$path && \
        ln -s `../configure --internal--get-define=NPAPI_PLUGIN_LIB` /home/leif/build/fribid/pkg$path/libfribidplugin.so; \
    done
make[1]: Leaving directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/plugin'
make[1]: Entering directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/translations'
for lang in sv; do \
        install -d /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=LOCALEDIR`/$lang/LC_MESSAGES && \
        install -m 644 $lang.mo /home/leif/build/fribid/pkg`../configure --internal--get-define=LOCALEDIR`/$lang/LC_MESSAGES/`../configure --internal--get-define=BINNAME`.mo || exit 1; \
    done
make[1]: Leaving directory `/home/leif/build/fribid/src/fribid-0.1.1/translations'
==> Städar upp efter installationen...
  -> Rensar andra filer...
  -> Komprimerar man och info sidor...
  -> Tar bort felsökningssymboler från binärer och bibliotek...
==> Skapar paket...
  -> Genererar .PKGINFO fil...
  -> Komprimerar paket...
==> Kompilering klar: fribid 0.1.1-1 i686 (lör feb 27 12:25:30 CET 2010)

Offline

#2 2010-02-27 13:13:59

samuellb
Administratör
Registered: 2010-02-15
Website

Re: FriBID och Arch Linux

NGE-filer fungerar bara i det officiella BankID-programmet och bara i Windows-versionen.

För att kunna använda FriBID så behöver du en legitimation i P12-format, så du måste hämta ut en ny legitimation fast med Linux- eller Mac-versionen av Nexus Personal (än så länge går det inte att hämta legitimationer med FriBID).

Offline

#3 2010-02-27 13:43:01

samuellb
Administratör
Registered: 2010-02-15
Website

Re: FriBID och Arch Linux

Det går tydligen att exportera till en P12 fil från Windows-klienten:

Citat från Nille på LinuxPortalen:

För att få en .p12 i windows så får du öppna konfigurationsfilen i
"Dokuments Settings/App Data/Personal" och ändra raden "Export Type=2"
till "Export Type=1" sedan ska du få en .p12 fil istället för .nge i
windows.

Offline

#4 2010-03-20 08:12:25

barzam
Member
Registered: 2010-02-20

Re: FriBID och Arch Linux

Hade själv samma problem med .nge-filer men har inte behövt bankid på ett tag så jag har inte kommit för mig att lösa det problemet än. Jag ska prova och se att allt funkar så lägger jag upp PKGBUILDEN på Archlinux AUR sen, du kan väl också rapportera att allt funkar som det ska leifj (prova gärna med olika webbläsare och säg om du har 64-bitars osv).

Offline

Board footer

Powered by FluxBB